Съдържание


Информация

Издание:

Автор: Светослав Минков

Заглавие: Приказки

Издание: второ

Издател: Държавно издателство „Отечество“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1977

Тип: приказки

Печатница: Полиграфически комбинат „Димитър Благоев“, София

Излязла от печат: март

Редактор: Божанка Константинова

Художествен редактор: Светлана Йосифова

Технически редактор: Петър Балавесов

Художник: Симеон Венов

Коректор: Албена Янкова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/6239

История

  1. — Създаване на книга за съществуващи в библиотеката произведения

Библиоман