Издание:

Агата Кристи. Произшествие в „Сан Суси“

Роман

Списание „Антени“, София, 1990

 

Преводач Борис Миндов

Редактор Илиана Дончева

Художник Юли Минчев

Технически редактор Димитър Цветков

Коректор Александра Девенска

 

Формат 84×108/32. Печатни коли 11

Дадена за набор на 10. V. 1990 г.

ДП „Димитър Благоев“ — София