Елена Троянска скърби за мъртвия Парис, убит от безмилостния Аполон. Тялото му е превърнато в обгорена маса. А боговете продължават да нанасят ударите си от обсадения Олимп. Техните бомби — от една-единствена молекула — се фазоизместват квантово, преодоляват силовото поле на моравеките и сеят смърт в Илион. Хора и богове се готвят за финалната битка, която ще реши съдбата на самата вселена.

5,1 Олимп
Olympos,


Издание:

Дан Симънс. Олимп

Американска, първо издание

Поредица: „Избрана световна фантастика“ 121

 

Превод: Крум Бъчваров, Венцислав Божилов, 2005

Редактор: Иван Тотоманов

Художествено оформление на корица: „Megahrom“, Петър Христов

Компютърна обработка: ИК „Бард“, Линче Шопова

Формат 84/108/32. Печатни коли 55

ИК „Бард“, 2005