Едно изчезнало през войната съкровище изведнъж напомня за себе си. Най-прекрасната творба на прочутия скулптор Бенвенуто Челини — килограми от злато и диаманти, столетия принадлежала на рода фон Хесел, е задигната от есесовски генерал. Три десетилетия след войната тази кървава загадка отново нахлува в живота на много хора.

Издание:

Ивлин Антъни. Наследството на Пьоленберг

Първо издание

 

Преведе от английски: д-р Минчо Чучев

Библиотечно оформление и корица — tandem G

Рисунка: Досю Досев

 

Формат 32/84/108. 15 печатни коли.

Набор и печат ДФ „СОФИЯ-ПРИНТ“.

АТИКА, София, 1992

 

Evelyn Anthony. The Poellenberg Inheritance

Padua Investments, LTD, 1972