Издание:

Рафаел Сабатини. Морският ястреб

Роман, III том

 

Преведе от английски: Сидер Флорин

Художник: Христо Жаблянов

Редактор: Лъчезар Мишев

Художествен редактор: Васил Миовски

Технически редактор: Спас Спасов

Коректор: Снежана Бошнакова

 

Индекс 11 — 95376/6126–23–87

Английска. Второ издание

Дадена за набор м. I. 1987 г. Подписана за печат ма IV. 1987 г. Излязла от печат м. VI. 1987 г. Формат 166090. Печатни коли 19.5. Издателски коли 19.5. Условно издателски коли 20,62. Цена 2.50 лв.

Издателство „Отечество“, София

Държавна печатница „Георги Димитров“, София

Jusautor, Sofia

ISBN: 954-8004-21-6

 

Rafael Sabatini. The Sea-Hawk

Grosset & Dunlap, New York