Херман Хесе
Сидхарта

(Индийска повест)

„Светът, приятелю Говинда, не е несъвършен, не се стреми и прекалено бавно към съвършенството: не, той е съвършен във всеки миг, самият грях носи със себе си и милостта, във всяко невръстно дете вече е стаен старецът, в кърмачетата е смълчана смъртта, а във всички смъртни — вечният живот. Никой не може да види докъде е стигнал другият по своя път, в разбойника и в зароиграча се намира Буда, а в брамина — разбойникът.“

Херман Хесе

5,4 Сидхарта
Siddhartha,

Издание:

Херман Хесе. Сидхарта. Индийска повест

Издателство „Захарий Стоянов“, София, 2010

Редактор: Тодор Коруев

Коректор: Валерия Симеонова

Графичен дизайн и корица: Петър Добрев

Художествено оформление: Петър Добрев

ISBN: 978-954-09-0466-5