Със смъртта на Шарл IV Хубави угасва династията на Капетингите. На небосклона на Франция я замества родът Валоа. Граф Робер д’Артоа е движещата сила през тези решителни за западна Европа години. Никой повече от него не е помогнал на братовчед му Филип дьо Валоа да спечели короната. В замяна очаква да му бъде върнато графството на неговите…

5,3 Лилията и лъвът
Le lis et le lion,
Забранено


Издание:

Морис Дрюон. Лилията и лъвът. Книга шеста

Първо издание

Преводач ЛИЛИЯ СТАНЕВА, 1984

Редактор ИРИНА МАНОВА

Излязла от печат м. март 1984 г.

Издателство на Отечествения фронт, София, 1984

Държавна печатница „Балкан“

 

Maurice Druon. Le lis et le lion

Librairi Plon et Editions Del Duca