Изключителен шпионско-приключенско-детективски роман — в него се съдържат елементи и от трите жанра. Това е най-добрият роман на Дийл.

Мистъри Сийн.

Дийл е използвал богатите си познания за живота в Ориента, за да представи Третия свят като нещо повече от място, където живеещи от рентите си чужденци безделничат, потопени в пушека на черните топчета опиум.

Уошингтън Пост Бук Уърлд.

5,2 Тай Хорс
The Thai Horse,

Издание:

УИЛЯМ ДИЙЛ. ТАЙ ХОРС

Американска, I издание

Превод: Благой Станчев, 1994

Редактор: Богомил Самсиев

Коректор: Мария Тодорова

Художествено оформление на корица: „Megachrom“, Петър Христов, 1994

Компютърна обработка ИК „Бард“ — ООД, Линче Шопова

Формат 84/108/32. Печатни коли 20

ИК „БАРД“ — ООД, София, 1994

 

William Diehl. The Thai Horse

1987, Hooligans, Inc.