МОРИС ДРЮОН И НЕГОВАТА ПОРЕДИЦА „ПРОКЪЛНАТИТЕ КРАЛЕ“

Творчеството на известния френски писател Морис Дрюон (роден на 23 април 1918 година в Париж), член на Френската академия от 1961 г., се отличава с тематична многопосочност, жанрово многообразие и ярко художествено внушение. След увлечението по натурализма участието на Дрюон в антифашистката борба определя героико-патриотичния патос на редица негови произведения като „Последната бригада“, разказите от цикъла „Властелини на равнината“ и др. В трилогията „Силните на деня“, чийто първи том е отличен с наградата Гонкур, писателят пресъздава реалистично епохата между двете световни войни, епоха на нравствена и политическа деградация на управляващата класа, довела Франция до национална катастрофа през 1940 год.

Сред най-значимото, създадено от него, изпъква и поредицата от исторически романи под заглавие „Прокълнатите крале“, издържана в традициите на творчеството на Александър Дюма — баща. Седемте романа от поредицата ни пренасят в бурния XIV век на Франция — време на развихрени страсти, брутална жестокост и коварство. Авторът живо и динамично пресъздава пагубната сила на богатството и властта, под чийто дяволски знак пропада, изчезва без следа във времето цяла една династия.

5 Отровите на короната
Les Poisons de la couronne,

Издание:

МОРИС ДРЮОН

ОТРОВИТЕ НА КОРОНАТА

Прокълнатите крале. Книга трета

Първо издание

Преводач НИКОЛА ГЕОРГИЕВ, 1982 г.

Редактор МАНОН ДРАГОСТИНОВА

Излязла от печат на 30.III.1982 г.

Издателство на Отечествения фронт, 1982 г.