Джеймс Кан
Индиана Джоунс и храмът на обречените

(Роман по едноименния филм на Джордж Лукас)

Издание:

This translation published by arrangement with Ballantine Books, a Division of Random House, Inc.

Веселин Лаптев — преводач, 1992

Ангел Домусчиев — художник, 1992

ISBN 954-516-001-2

Редактор: Димитрина Кондева

Художник: Ангел Домусчиев

Технически редактор: Георги Божанов

Коректор: Елена Цветкова

Американска, I издание

Електронен набор: СД „Марвел“ — Пловдив

Печат: ДФ „Абагар“ — В. Търново

Издателство „Летера“ — Пловдив

ул. „Абаджийска“ №9 тел. 23 12 46

Формат: 70/90/32 Обем: 19 п.к.

Излязла от печат: м. април 1992 год.