5 Каменните убежища
The Shelters of Stone,

Издание:

Деца на Земята 10: Завръщането (глави 1–20)

Деца на Земята 11: Каменните убежища (глави 21–38)

ИК „Плеяда“, София, 2006