Карл Май
Керванът на робите

(Избрани произведения в десет тома. Том 8)

Действието в тази книга ни води във вътрешността на Африка. В тъмния Судан немски изследователи пътешественици попадат на следите на ловеца на роби Абу ал Мот, който е хвърлил в страх цялата страна. Дълги и опасни приключения ви предстоят докато не се обезвреди опасния ловец на роби. Тази книга отдавна се радва на особена популярност: прекрасни и цветисти описания на пейзажа, разнообразното, изкусно разчупено от весели сцени действие и, не на последно място, многото увлекателни епизоди печели на този разказ нови и нови почитатели. От главните герои особено се открояват двамата братя Шварц, оригиналният доктор Игнац Пфотенхауер и унгареца Ищван Ускар. Преживяваме особено вълнуващи сцени във Фашода, където строгия наместник на властта, известен с прозвището „Баща на петстотинте“, раздава правосъдие. Този „Баща на петстотинте“ действително е живял и играе значителни роли и в романите на Карл Май „Ловци на хора“, „Махди“ и „Пестникът на светеца“.

5,1 Керванът на робите
Die Sklavenkarawane,


        Издание:

Карл Май. Избрани произведения в десет тома — том 8

Керванът на робите

Роман

Издателство „Отечество“, София, 1992

Преведе от немски: Веселин Радков

Художествено оформление: Васил Инджев

Редактор: Калина Захариева

Художествен редактор: Васил Миовски

Технически редактор: Костадинка Апостолова

Немска. Първо издание

Издателски №1982. Дадена за набор м. март 1992 г.

Подписана за печат м. май 1992 г. Излязла от печат м. юни 1992 г.

Формат 16/60×90. Печатни коли 29,50. Издателски коли 29,50.

Държавна фирма „Отечество“, пл. „Славейков“ №11, София

Полиграфически комбинат „Д. Благоев“, ул. „Н. В. Ракитин“ 2, София

 

Karl May. Sklavenkarawane

Greno Verlagsgesellschaft m.b.H.

Nördlingen, 1987 (Bd. 41) Die Sklavenkarawane (1889–1890)

 

Съставител и преводач © Веселин Радков, 1992