4,6 Айла през равнината
The Plains of Passage,

Издание:

Айла през равнината (глави 1–19)

Премеждието (глави 20–33)

Дългият път на север (глави 34–44)

Издателство „Плеяда“

Първа публикация за България

Художник: Петър Станимиров

Коректор: Лилия Анастасова

Печат: ПОЛИПРИНТ — Враца

 

First published in the USA 1990 by CROWN

THE PLAINS OF PASSAGE