Александър Солженицин
Архипелаг ГУЛАГ

(1918–1956\nОпит за художествено изследване)

5,7 Архипелаг ГУЛАГ
Архипелаг ГУЛАГ,

Издание:

Издателство „Народна култура“, 1994

Редактор: Иван Тотоманов

Оформление: Петър Добрев

Рисунки: Николай Пекарев

Коректор: Здравка Славянова