В повестта „Трудно е да бъдеш бог“ се опровергава още един мит, породен от нашия век — митът за идилично-безгрижния контакт на човечеството с братята по разум във Вселената.

„Трудно е да бъдеш бог“ води читателя заедно с пратениците на Земята на една изостанала планета. Там, в областта Арканар, представителите на Земята рискуват живота си сред мракобесието и невежеството и се опитват да спасят разума на страната — учените, лечителите и поетите. Пред тях се изправя въпросът как да живеят като „богове“, като висши същества, като хора, които познават законите на историята, без да използуват оръжие.

Мъжеството и дълбочината в тази повест са родени от сложността на нашето време. В нея няма илюзии за „изтриване“ на противоречията. Няма леки пътища, готови истини, предубедени решения, няма компромиси.

Вярата в бъдещето на човечеството не е сляпа вяра. Тя е изстрадана от историята на човечеството, изминало почти 14 хиляди войни и дошло до революцията.

Издание:

Аркадий и Борис Стругацки

Далечната планета

 

„Наука и изкуство“, София — 1969

 

Преведе от руски: Нина Левенсон

Стиховете преведе: Йордан Стратиев

 

Аркадий Стругацкий Борис Стругацкий

Далекая радуга

Научно-фантастические повести

Изд. ЦК ВЛКСМ „Молодая гвардия“

1964 година.

 

С-3

 

Преведе от руски: Нина Левенсон

Стиховете преведе: Йордан Стратиев

Редактор: Надежда Кортенска

Художествено оформление и илюстрации: Димитър Бакалов

Техн. редактор: Ив. Якимова

Коректор Милка Вътова

 

Дадено за набор на 27.V.1969 г.

Подписано за печат на 17.IX.1969 г.

Печатни коли 2

Издателски коли 15,96

Формат 84/108/32

Тираж 20 000+78

Издателски №16501/Ш-4

Тематичен №656

 

Цена 1,27 лв.

Издателство „Наука и изкуство“

Печатница на БЗНС, пор. 492