Най-сетне — „Охлюв по склона“ в цялостния му вид и в прекрасен превод! Според литературните специалисти, а и според самите Стругацки, това е най-доброто им художествено произведение. През последното десетилетие тази книга се бе превърнала в легенда сред истинските ценители на жанра. Доскоро ние знаехме едва 40% от оригиналния й текст, но ето че сега българинът я държи в ръцете си — и по-добре да я прочете малко късно, отколкото никога. Защото днес вече с чиста съвест можем да признаем „Охлюва…“ за АБСОЛЮТЕН ШЕДЬОВЪР НА ФАНТАСТИЧНАТА ЛИТЕРАТУРА, без който представата ни за братя Стругацки би била не само непълна, но и направо невярна.

5,5 Охлюв по склона
Улитка на склоне,


Издание:

Аркадий и Борис Стругацки

ИК „Офир“, 1996 г.