4,6 Моята борба
Mein Kampf,


Източник: http://grobishte.hit.bg

 

Издание:

ИК „Жар птица“, 2001 г.

Редактор Венелин Крушков

 

„Моята борба“ по света

Mein Kampf е издавана в почти всички страни в света както преди, така и след Втората световна война.

Най-много са изданията в САЩ, където тя излиза почти ежегодно.

В Англия също Mein Kampf се издава многократно след 1945 г. Само едно от изданията има девет преиздания! (Dimlico edition) 1992 г. Reprinted 1993, 1994, 1995 (twice), 1996, 1997 (twice), 1998, 1999.

В Русия книгата излезе през 1992 г. в 5000 тираж.

След 1945 г. Mein Kampf е издавана и в:

Франция (няколко пъти), Италия, Испания, Португалия, Холандия, Швеция, Чехия, Унгария, Канада, Мексико, Бразилия, Аржентина, Парагвай, Египет, Саудитска Арабия, Иран, Хонконг, Япония, Корея, ЮАР, Австралия, Индия (няколко пъти), Пакистан…