Курд Ласвиц живее и твори през втората половина на миналия и първото десетилетие на нашия век. Следвал е природознание и философия. До края на живота си работи като гимназиален учител. Може би затова редом с проницателния и духовит разказвач навсякъде присъствува и ученият, чиято прецизност, мисловна дълбочина и охота за повествуване насърчават раждането на една нова литературна форма — научната фантастика. Творчеството му, очаровало неговите съвременници преди почти сто години, привлича и днес с неотслабваща сила.

Съдържание

Върху сапунения мехур 5

Auf der Seifenblase,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Апикис 4,6

Apoikis,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Из дневника на една мравка 5

Aus dem Tagebuch einer Ameise,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Музи и мъдреци 4,5

Musen und Weise,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Фабрикантът на мечти 4

Der Traumfabrikant,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Психотомия 4,3

Psychotomie,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Мозъчното огледало 4,5

Der Gehirnspiegel,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Как дяволът взе професора 4,5

Wie der Teufel den Professor holte,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Проектите на света 5,5

Die Weltprojekte,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Курд Ласвиц. Апикис

Разкази

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1990

Библиотека „Галактика“, №103

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Георги Марковски, Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Светослав Славчев, Христо Стефанов

Рецензент: Людмила Стоянова

Преведе от немски: Виолета Тончева

Редактор: Димитричка Железарова

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Ангел Ангелов

Коректори: Паунка Камбурова, Янка Енчева

Немска — ГДР, I издание

Дадена за набор на 10.X.1989 година. Подписана за печат на 26.II.1990 година.

Излязла от печат месец март 1990 година. Формат 32/70/100. Изд. №2288

Печ. коли 12. Изд. коли 7,78. УИК 8,40. Цена 1,50 лв.

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

ДП „Г. Димитров“ — София

Ч — 830

© Виолета Тончева, преводач, 1990

© Людмила Стоянова, предговор, 1990

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1990

c/o Jusautor, Sofia

 

Kurd Laßwitz

Bis zum Nullpunkt des Seins

© Verlag Das Neue Berlin, Berlin, 1979

История

  1. — Добавяне

Библиоман