Отново, след много години, малкият български читател се среща с любимия си писател Емилио Салгари. Той сигурно е слушал от дядовци, чичовци и бащи за индианския агент Джон, за траперите Хари и Джордж, за полковник Девандел, yза знаменитата скалпьорка Яла и за дъщеря й Минехаха.

В настоящото издание всичко е поднесено така целенасочено приказно и увлекателно, че да грабне вниманието на българчето преди всичко от начална училищна възраст. През годините голямата книга на Салгари с героите, за които става дума, бе издавана на части Твърде популярна бе навремето първата част — „По границите на Далечния запад“. „Тренев & Тренев“ С-ие си поставя амбициозната задача да издаде най-хубавото, създадено от великия писател. Малкият читател тук ще узнае как загива Минехаха и как Джон възвръща скалпа си и несъмнено ще търси всички книги на Салгари, любимеца на децата от цял свят.

5,5 Последна борба
La Scotennatrice,


Източник: http://dubina.dir.bg

 

Издание:

ЕМИЛИО САЛГАРИ

ПОСЛЕДНА БОРБА

Роман за деца от начална училищна възраст

Редактор Катя Цонкова

Илюстрация за корицата Емилиян Станкев

Художникредактор Лили Басарева

Гравюри към текста Кирхер и Дейкер

Коректорстилисти Бонка Маркова и Людмила Антонова

Графично оформление Стефан Узунов

Технолог Дора Николова

Отпечата се през 1992 година

Цена 9,98 лв.

Преиздава се по текст, в който не е упоменато името на преводача

ТРЕНЕВ&ТРЕНЕВ СОФИЯ 1992

София, България ул. „Уилям Гладстон“ № 50, тел./факс 89-20-64, пощ. код 1000 ул. „Свиленица“ 1, тел. 51-35-68, пощ. код 1463