5,7 Двата тигъра
Le due Tigri,

5 Тайното съкровище
Il Tesoro Misterioso,

Източник: http://dubina.dir.bg

Публикация: Издателство „Тренев & Тренев“, София, 1992