Два поръчкови атентата вдигат на крак нюйоркската полиция. Следи от престъпника няма, а потърпевши са собствениците на малка въздухоплавателна компания. Каква е връзката? Кой е поръчителят и кой изпълнителят? Със случая се заема прикованият към инвалиден стол инспектор Райм. Най-важният човек в екипа му е младата полицайка Сакс, на чийто инстинкт той единствено се доверява. Анализът на събраните улики навежда Райм на мисълта, че има работа с най-опасния и издирван поръчков убиец, наречен Танцуващия с трупове. Не се знае нито как изглежда, нито кое е истинското му име. Престъпленията следват едно след друго, опазването на следващите жертви става все по-трудно. Притискан от времето, Райм впряга цялата си интелектуална енергия, за да залови престъпника. Заложените капани не щракват, убиецът сякаш има очи и уши навсякъде. Неочаквани разкрития и сюжетни обрати ще държат в напрежение читателя до последните страници на този трилър.

4,9 Танцьорът
The Coffin Dancer,

Източник: http://bezmonitor.com

(c) 1998 by Jeffery Deaver