Когато критиците се готвеха да обявят смъртта на руската литература, се появи Виктор Пелевин. Неговите закачливи сатири, изпълнени с философски разсъждения, заемат едни от челните места сред световните бестселъри.

 

„Generation П“ е роман за комичните пориви на един сценарист, който нагажда американските реклами към местната действителност, когато старият режим си е отишъл, а новият все още не се е установил.

Как може да не четеш Пелевин? Той не само говори на поколенията, той им дава глас.

списание „Тайм“

5,2 Generation „П“
Generation „П“,

Издание:

Виктор Пелевин

Generation „П“, 2000

 

Виктор Пелевин

Generation „П“

 

Изд. Калиопа, София, 2002

 

Превод: Иван Тотоманов

Художник: Бойко Марков

Формат: 54×84/16

Печатни коли: 17.5