Не друг, а съдбата събира Гео — поет, студент, тълкувател на древни тайни, Снейк — крадец-четириръчко с телепатични способности, и великана Урс — странстващ моряк, обвинен в убийство. Събира ги, за да следват волята на Въплътената жрица Арго.

На тайнствен кораб, през мъгливи морета, непроходими джунгли, запустели градове и храмове с богомолци-получовеци, те се домогват до тайната на скъпоценните камъни с непобедима мощ.

Авторът е носител на наградата ХЮГО и четири пъти на наградата НЕБЮЛА.

5 Съкровището на Аптор
The Jewels of Aptor,

Източник: http://sfbg.us

 

Издание:

Самюъл Р. Делейни. Съкровището на Аптор

Роман

Издателска къща „Галактика“ — Варна, 1994

Библиотека „Галактика“, №116

Преведе от английски: Юрий Лучев

Редактор: Жана Кръстева

Художник: Димитър Трайчев

Художествен редактор: Илко Бърдаров

Американска, първо издание

Излязла от печат юли 1994

Формат 70/100/32. Изд. №2420

Печатни коли 12. Цена 45 лв.

ISBN — 954–418–064–8

Издателска къща „Галактика“

ДФ „Бряг-принт“

 

© Юрий Лучев, преводач, 1994

© Димитър Трайчев, рисунка на корицата, 1994

 

Samuel R. Delany. The Jewels of Aptor

Bantam Books ISBN 0–553–203114–8

© 1962 by Ace Books