Лъжи след лъжи, предателство след предателство. Майлс е заклещен в надпревара с времето, за да спре един заговор, който би могъл да го изпрати в изгнание. Налага се да повярва на неочакван съюзник, дълбоко наранен, също като него.

 

Поклонниците на Бюджолд с право ще приемат тази книга като шедьовър — прекрасна проза и великолепни герои!

5,6 Комар
Komarr,


Издание:

Лоис Макмастър Бюджолд. Комар

Американска, първо издание

Превод: Милена Илиева

Редактор: Иван Тотоманов

Художествено оформление на корица: „Megachrom“ — Петър Христов

Формат: 84/108/32

Печатни коли: 25

ИК „Бард“ ООД, 2001 г.

Библиотека „Избрана световна фантастика“ №81

ISBN: 954-585-176-7