Над цялата планета се е възцарил мир. Горчиви мисли спохождат лейтенант Майлс Воркосиган. Ако враговете му просто го оставят на мира, флотът на „Свободните наемници от Дендарии“ ще се разпадне от само себе си.

Но враговете на Майлс Воркосиган замислят нов гибелен план.

5,5 Братя по оръжие
Brothers in Arms,


Издание:

Лоис Макмастър Бюджолд. Братя по оръжие

Американска, първо издание

Превод: Крум Бъчваров

ИК „Бард“ ООД, 2000 г.

Библиотека „Избрана световна фантастика“ №71

ISBN: 954-585-074-4