Една прекрасна утрин човечеството се събужда ослепяло. Така започва един от първите научнофантастични романи в света, разработващ темата за планетарната катастрофа. Човешката цивилизация е пред прага на гибелта. Малкото оцелели земни жители са призвани с цената на най-тежки изпитания да я запазят, доколкото могат, и най-важното — да съхранят рода си. Не у всички обаче живее чувството за обществена принадлежност и това създава конфликти между тях. Убедени, че сами носят вината за случилото се, разумните търсят пътища да построят по-добро общество. Написана свежо, динамично, на места полемично, книгата представлява едно социално прозрение, което изхожда от най-острите нравствено-политически дилеми на днешния ден.


Издание:

Джон Уиндъм. Денят на трифидите

Роман

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1982

Библиотека „Галактика“, №34

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Рецензент: Кръстан Дянков

Преводач: Правда Митева

Редактор: Каталина Събева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Илюстрация на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректор: Паунка Камбурова

Английска, I издание

Дадена за печат на 28.XII.1981 г. Подписана за печат на 10.III.1982 г.

Излязла от печат месец април 1982 г. Формат 32/70×100 Изд. №1549

Печ. коли 22,50. Изд. коли 14,57. УИК 13,63. Цена 2,00 лв.

Страници: 360. ЕКП 95366 5637–63–82

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

Ч 820–31

© Правда Митева, преводач, 1982

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата 1982

c/o Jusautor, Sofia

 

© John Wyndham, 1951. The Day of the Triffids

Hunt Barnard & Co. Ltd., Aylesbury, 1969, Great Britain