Галактиката е подвластна на императорската ръка, а най-силно усеща нейната тежест планетата Земя. Това не се харесва на обитателите на люлката на човешкия род. На своята радиоактивна и отхвърлена от галактическото обществено мнение планета, земните обитатели замислят своето отмъщение.

Но може ли да има победител в подобна битка и на чия страна е правото?

5,1 Камъче в небето
Pebble in the Sky,


Източник: http://sfbg.us

 

Издание:

КАМЪЧЕ В НЕБЕТО. 1995. Изд. Камея, София / Изд. Орфия, София. Биб. Биб. Кристална библиотека Фантастика, No.2. Фантастичен роман. ІІ изд. Превод: [от англ.] Юлиян СТОЙНОВ [Pebble in the Sky, Isaac ASIMOV]. Печат: Полипринт, Враца. Формат: 20 см. Страници: 213. Цена: 70.00 лв. ISBN: 954-8340-10-0 (Камея).