Амбър е изправен пред заплаха от унищожение, което би взривило всички останали светове и би потопило вселената във вечен хаос. Оберон се опитва да изгради нов Лабиринт, за да запази единството и целостта на своето кралство…

В семейството обаче има предател. Отново принц Коруин е този, който трябва да се справи с него и да се пребори с разрухата…

5,6 Царството на Хаоса
The Courts of Chaos,


Издание:

Роджър Зелазни. Царството на хаоса

ИК „Бард“, София, 1994

Серия Хрониките на Амбър, №5. Роман.

Превод: Вихра Манова

Редактор: Александър Жеков

Художествено оформление на корица: „Megachrom“ — Петър Христов

Компютърна обработка: ИК „Бард“ — ООД — Линче Шопова

Формат: 84/108/32. Печатни коли: 10

Страници: 159. Цена: 39.00 лв.

 

Roger Zelazny. Courts of chaos

© 1985 by Roger Zelazny

© Вихра Манова, превод, 1994

© „Megachrom“ — Петър Христов, оформление на корица, 1994

© ИК „Бард“, 1994