Предпочитам невъзможното, което убеждава, пред възможното, което звучи неубедително.

Аристотел


Източник: http://sfbg.us

 

Издание:

ЗВЕЗДНИЯТ ЗВЯР. 1989. Изд. Отечество. Биб. Фантастика No.55. Научнофантастичен роман. Превод: Огняна ИВАНОВА [Star Beast, Robert A. HEINLEIN (1954)]. Художник: Борис БРАНКОВ. С ил. Послеслов: За автора и книгата — Огняна ИВАНОВА — с.321–323. Печат: „Георги Димитров“, София. Формат: 70×100/32. Печатни коли: 20.5. Страници: 328. Цена: 2.21 лв.