Чудесен разказвач, класикът на съвременната английска фантастика Джон Уиндъм (1903–1969) е съумял пластично да изгради както реалните образи в романа, така и фантастичния, непобиращ се в нашите представи образ на Чоки. Романът носи художествена наслада с влизането си в един иреален свят и познания за несъвършенството на човешките добродетели.


Издание:

Джон Уиндъм. Чоки

Научнофантастичен роман

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1979

Библиотека „Галактика“, №9

Преведе от английски: Теодора Давидова

Рецензенти: Огнян Сапарев, Петко Георгиев

Редактор: Петър Алипиев

Редактор на издателството: Милан Асадуров

Оформление: Богдан Мавродиев, Жеко Алексиев

Илюстрация на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректор: Жулиета Койчева

Английска, първо издание

Дадена за печат на 28.VIII.1979. Подписана за печат на 22.X.1979

Излязла от печат 22.XI.1979. Формат 32/70×100 Изд. №1306

Печ. коли 10. Изд. коли 6,48. Цена 1,50 лв. Страници: 160

Код 08 9536621231/5714–82–79

Книгоиздателство „Г. Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

 

John Wyndham. Chocky.

Penguin Books © the Estate of John Wyndham, London, 1968.

Ч 820