След Лем Януш Зайдел е водеща фигура в полската научна фантастика. Тема на този роман е бъдещето на човечеството — в социален и донякъде в технически план. Това са записките на астронавт, който се завръща на родната планета след 200 години отсъствие. Оказва се, че за това време земното общество е навлязло в дълбока криза — морална и психическа, — породена от порочните методи, по които се е опитало да избегне демографския взрив.

Цилиндърът на проф. ван Троф е изобретение, което прави възможно пътуването във времето. В този цилиндър астронавтът търси обещания „дар от миналото“. Какъв е той? И ще се окаже ли пригоден за новото време на изкривени човешки стойности?

Но към далечното бъдеще на планетата Зайдел гледа с оптимизъм. По много любопитен начин той разкрива спасителната алтернатива пред човечеството.

Издание:

Януш Зайдел. Цилиндърът на ван Троф

Роман

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1983

Библиотека „Галактика“, №44

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Рецензент: Магдалена Атанасова

Преведе от полски: Лина Василева

Редактор: Каталина Събева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактори: Пламен Антонов, Асен Младенов

Коректор: Жулиета Койчева

Полска, I издание

Дадена за печат на 24.XII.1982 г. Подписана за печат на 22.II.1983 г.

Излязла от печат месец март 1983 г. Формат 70×100/32 Изд. №1649

Печ. коли 16. Изд. коли 10,36. УИК 10,32. Цена 1,50 лв.

Страници: 256. ЕКП 95364 5627–22–83

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

884–31

© Лина Василева, преводач, 1983

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1983

c/o Jusautor, Sofia

 

© Janusz A. Zajdel, 1980

Cylinder van Troffa

Czitelnik, Warszawa, 1980