Могъщата машина за изтребленне на човешкия род, в която се е превърнала природата на Пиръс, принуждава местните жители да подирят спасение на друга планета. Фелисити е тяхната цел — далечна, но с богати рудни залежи и оскъдно населена. Там живеят варварски племена, които воюват помежду си и единствено ненавистта към всяка чужда цивилизация може да ги обедини. Дръзките и калени във вечната си борба за живот пирийци оцеляват и в този двубой. Фелисити ще им осигури жизнено пространство и препитание.

Съдържание

Свят на смъртта III 5,3

Deathworld 3 [= The Horse Barbarian],
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Източник: http://bezmonitor.com (през http://sfbg.us)

 

Издание:

Хари Харисън. Свят на смъртта III

Роман

Издателска къща „Галактика“ — Варна, 1993

Библиотека „Галактика“, №114

Преведе от английски: Катя Манчева

Редактор: Димитричка Железарова

Художник: Деян Веков

Художествен редактор: Илко Бърдаров

Коректор: Таня Желева

Американска, първо издание

Излязла от печат месец април 1993 г.

Формат 70/100/32. Изд. №2410

Печатни коли 16. Цена 22 лева

ISBN — 954–418–040–0

Издателска къща „Галактика“ — Варна

ДФ „Бряг-принт“ — Варна

 

© Катя Манчева, преводач, 1993

© Деян Веков, рисунка на корицата, 1993

c/o Jusautor, Sofia

 

Harry Harrison. Deathworld

© 1968 by Harry Harrison

All rights reserved

История

  1. — Добавяне

Библиоман