Срещу отчаянието и тъгата има само един цяр — животворният хумор на П. Г. Удхаус.

Удхаус — запазена марка за добро настроение.

6 Чул — недочул
By Advice of Counsel,

5 Изпитани и проверени
Rough-Hew Them How We Will,


Издание:

Автор: П. Г. Удхаус

Заглавие: Цяр за всичко

Преводач: Весела Прошкова

Година на превод: 1999

Език, от който е преведено: английски

Издател: ИК „Ера“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1999

Тип: сборник

Националност: английска

Печатница: Балкан прес ЕАД

Художник: Димитър Стоянов — Димо

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/13732