Отровна трева, кръвожадни растения, летящи твари със смъртоносни нокти по крилете — хилядогодишната еволюция на странната планета Пиръс е създала форми на живот, от които и електронен мозък би сънувал кошмари. Цялата тамошна природа като че се стреми единствено да унищожи малобройната човешка колония, която, окопала се в Периметъра, непрестанно усъвършенства оръжията си. Безумна, нескончаема война, разруха, смърт… Чий зъл гений е натворил всичко това? Съществува ли изход? Такава е загадката, която трябва да разреши Джейсън динАлт, вселенският комарджия, увлечен неволно в едно невероятно приключение, сътворено от въображението на Хари Харисън — класик на американската фантастика.

Съдържание

Свят на смъртта I 5,4

Deathworld,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Източник: http://bezmonitor.com (през http://sfbg.us)

 

Издание:

Хари Харисън. Свят на смъртта I

Роман

Издателска къща „Галактика“ — Варна, 1992

Библиотека „Галактика“, №112

Преведе от английски: Катя Манчева

Редактор: Светлана Иларионова

Художник: Деян Веков

Художествен редактор: Боян Янев

Компютърен макет: Петър Петров

Коректор: Тошка Начева

Американска, първо издание

Дадена за печат на 17.07.1992 г.

Излязла от печат месец август 1992 г.

Формат 70/100/32. Изд. №2393

Печатни коли 15. Издателски коли 9,72. Цена 13,50 лева

ISBN — 954–418–038–9

Издателска къща „Галактика“ — Варна

ДФ „Абагар“ — В. Търново

 

© Катя Манчева, преводач, 1992

© Деян Веков, рисунка на корицата, 1992

c/o Jusautor, Sofia

 

Harry Harrison. Deathworld

© 1960 by Harry Harrison

All rights reserved

История

  1. — Добавяне

Библиоман