Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, корекция и форматиране
Еми (2017)

Издание:

Автор: Лъчезар Станчев

Заглавие: Въртележка-смешка

Издание: Първо

Издател: Държавно издателство „Отечество“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1978

Тип: Стихосбирка

Националност: Българска

Печатница: ДПК „Димитър Благоев“

Излязла от печат: ноември 1978

Редактор: Славчо Донков

Художествен редактор: Венелин Вълканов

Технически редактор: Петър Балавесов

Художник: Симеон Спиридонов

Коректор: Христина Денкова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/1565


Под крива круша сред гората

съгледа Заю на земята

плод едър, сочен, зачервен.

Дори не беше виждал

такъв до тоя ден.

Навярно пътник тук бе ял

и тая круша изтървал.

 

И жаден Заю бе, и гладен,

но толкоз беше изненадан,

та бавно взе да се навежда,

от вси страни да я разглежда.

 

След туй издигна си очите,

реши дървото да разпита:

— Кажи ми, стара крушо,

но искрена бъди,

как тъй можа, как тъй роди

такава круша сладка, мека,

каквато има само

във двора на човека?

Знам, раждат твойте клони криви,

но круши кисели, тръпчиви…

 

Мецана в храсталака

тоз разговор подслуша.

 

Съгледа хубавата круша

и бързо се натам затече,

а Заю хукна надалече…

 

Додето някой пита,

размисля или зяпа,

друг медената пита

набързо ще излапа…

Край