Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, корекция и форматиране
Еми (2017)

Издание:

Автор: Лъчезар Станчев

Заглавие: Въртележка-смешка

Издание: Първо

Издател: Държавно издателство „Отечество“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1978

Тип: Стихосбирка

Националност: Българска

Печатница: ДПК „Димитър Благоев“

Излязла от печат: ноември 1978

Редактор: Славчо Донков

Художествен редактор: Венелин Вълканов

Технически редактор: Петър Балавесов

Художник: Симеон Спиридонов

Коректор: Христина Денкова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/1565


Пръв с южняка долетял,

Щъркът на върбата спрял.

Пред врабците с клюн затракал:

— Трака-трак, трака-трак!

Който пролетта е чакал,

нека знае: тя е тук!

АЗ доведох я от юг!

Щом разперя си крилете —

бързо бягат студовете!

Гдето стъпя с огнен крак,

преспи стапям! Трака-трак!

 

Но не щеш ли, зафучала

Баба Марта като хала.

Всичко пак сковала в лед!

 

Разхвърчал се Щъркът блед

с празна човка: — Помо-о-ощ! — зинал.

— Докато не съм загина-а-ал!

 

Чул го, долетял Април,

горделивеца спасил!

 

Скромно трябва да се хвърка.

И без теб земята се върти!

Да не сбъркаш като Щърка —

пръв не си във всичко ти!

Край