Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, корекция и форматиране
Еми (2017)

Издание:

Автор: Лъчезар Станчев

Заглавие: Въртележка-смешка

Издание: Първо

Издател: Държавно издателство „Отечество“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1978

Тип: Стихосбирка

Националност: Българска

Печатница: ДПК „Димитър Благоев“

Излязла от печат: ноември 1978

Редактор: Славчо Донков

Художествен редактор: Венелин Вълканов

Технически редактор: Петър Балавесов

Художник: Симеон Спиридонов

Коректор: Христина Денкова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/1565


Гледа Врабчо от стобора

жито пръснато на двора.

Скок-подскок! — Той бръз дойде,

колко иска да яде.

 

— Чик-чирик! Насам, другари,

има, много-много жито

и за млади, и за стари,

цяло ято ще е сито!

Или не — я нека сам

да остана тук да ям…

 

Фррр! — Той кацна на земята

и загълта сам зърната.

Но наблизо Котарака

се промъкна в полумрака.

Зъбите си сладко точи

и към него в миг подскочи.

 

Хвръкна Врабчо презглава

и едва се отърва.

После кацна надалече.

— Брей, от лакомия — рече —

сам без моята дружина

щях за малко да загина!

Не напускайте другарите

заради попарата!

Че ще паднете, помнете,

в ноктите на враговете!

Край