Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, корекция и форматиране
Еми (2017)

Издание:

Автор: Лъчезар Станчев

Заглавие: Въртележка-смешка

Издание: Първо

Издател: Държавно издателство „Отечество“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1978

Тип: Стихосбирка

Националност: Българска

Печатница: ДПК „Димитър Благоев“

Излязла от печат: ноември 1978

Редактор: Славчо Донков

Художествен редактор: Венелин Вълканов

Технически редактор: Петър Балавесов

Художник: Симеон Спиридонов

Коректор: Христина Денкова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/1565


— Пиленцата как си църкат?

— Цър-цър-цър! Цър-цър-цър!

— И по двора как си хвъркат?

— Фър-фър-фър! Фър-фър-фър!

 

— При дъждец какво обичат?

— Сгушват човка под перца.

— Как на слънце се припичат?

— Тъй: с изпънати крилца.

 

— Как си те кълват трошици?

— Ей така: клъв-клъв-клъв!

— Ами гонят ли мушици?

— Да, със скок ей такъв!

 

— А водица как си пият?

— Пий-пий-пий! Пий-пий-пий!

— От орела как се крият?

— Крий-крий-крий! Крий-крий-крий!

 

Всички пиленца си църкат:

— Цър-цър-цър! Цър-цър-цър!

С две крилца така си хвъркат:

— Фър-фър-фър! Фър-фър-фър!

Край