Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, корекция и форматиране
Еми (2017)

Издание:

Автор: Лъчезар Станчев

Заглавие: Въртележка-смешка

Издание: Първо

Издател: Държавно издателство „Отечество“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1978

Тип: Стихосбирка

Националност: Българска

Печатница: ДПК „Димитър Благоев“

Излязла от печат: ноември 1978

Редактор: Славчо Донков

Художествен редактор: Венелин Вълканов

Технически редактор: Петър Балавесов

Художник: Симеон Спиридонов

Коректор: Христина Денкова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/1565


Врабчето

Чик-чирик! Пролетта

пак ще литне по света!

Весело запя капчука!

Няма вече люта зима,

песни звучни пак ще има,

славеят се връща тука

от далечен топъл юг.

Няма като него друг!

Гарванът

За какво се радваш бре,

че певците идват пак?

Тук без тях е по-добре.

Ех, че си голям глупак.

Врабчо, чудя ти се аз.

Щом закършат ясен глас

тия сладкопойни птички,

само тях ще слушат всички…

Врабчето

Гарчо, Гарчо завистлив,

грачиш грозно — кой е крив?

Те са по-добри от нас,

но не им завиждам аз:

хубавата песен птича

всеки трябва да обича.

Гарванът

Как тогава, прост врабец,

ще издигнеш ти гласец?

Врабчето

Чик! Не се срамувам аз

да си пея с моя глас!

В пролетните дни чудесни

трепка не едно крилце,

в пролетните дни чудесни

трябват песни от сърце!

Край