Включено в книгата
Година
(Обществено достояние)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
Оценка
няма
Допълнителни корекции
zelenkroki (2013)
Източник
liternet.bg

Източник: П. П. Славейков. На Острова на блажените. Ред. и бел. А. Тодоров. Варна: LiterNet, 2001–2002.

 

 

Илюстрации: Никола Петров, 1910

 

Цялото заглавие на книгата е „На Острова на блажените. Антология. Биографиите на поетите са написани, а стиховете преведени от Пенчо Славейков. Портретите е рисувал Никола Петров. Издателя Александър Паскалев печата антологията в придворната печатница на Иван Кадела, София, 1910 година, месец ноемврий, в две хиледи книги на брой“.

 

Издание:

П. П. Славейков

Събрани съчинения в осем тома. Т.2.

Ред. и бел. А. Тодоров. София, 1958.

 

Редактор: Лилия Кацкова

Художник: Александър Поплилов

Худ. редактор: Елена Маринчева

Техн. редактор: Ветка Гуджунова

Коректор: Жулиета Койчева

 

Формат: 16/54/78;

Тираж 12000 екз.

Печатни коли 22

Изд. коли: 15.84

Л.к. IV

Поръчка №81|1958 г. на издателство „Български писател“

Дадена за набор на 18.VI.1958 г.

Излязла от печат на 30.VIII.1958 г.

 

Цена 11.00 лв

Книжно тяло: 7.00 лв; подвързия: 3.50 лв.; обложка и приложения: 0.50.

 

ДКП „Дечо Стефанов“ — София


 

О, дивна книго, с трепет таен

превръщам твоите страници,

и образи, и мисли върволици

вървят пред погледа ми смаен.

 

Дочитам те и с трепет и тревога —

и те зачитам пак отново,

во всякой ред и всяко слово

и чувствувам и виждам бога:

 

ту кротостта на волята му строга,

ту злобата на обич безконечна —

и в неразбранщината вечна

следя как губи образ той на бога.

Бележки

[0] „Денница“, кн. 3, 1890 г. — Идеята е взета от стихотворението на немския поет Теодор Щорм, което по-късно П. Славейков превежда (в сп. „Мисъл“, кн. 9, 1902 г.) „Книгата на живота“. Ритъмът и размерът на двете стихотворения са еднакви; схождат се и отделни изрази — превръщането страниците на живота и пр. Навярно това голямо подобие е накарало Славейков да изостави „Книга на битието“ при подготвянето на второто издание на антологията.

Край