Включено в книгата
Година
(Обществено достояние)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
Оценка
няма
Допълнителни корекции
zelenkroki (2013)
Източник
liternet.bg

Източник: П. П. Славейков. На Острова на блажените. Ред. и бел. А. Тодоров. Варна: LiterNet, 2001–2002.

 

 

Илюстрации: Никола Петров, 1910

 

Цялото заглавие на книгата е „На Острова на блажените. Антология. Биографиите на поетите са написани, а стиховете преведени от Пенчо Славейков. Портретите е рисувал Никола Петров. Издателя Александър Паскалев печата антологията в придворната печатница на Иван Кадела, София, 1910 година, месец ноемврий, в две хиледи книги на брой“.

 

Издание:

П. П. Славейков

Събрани съчинения в осем тома. Т.2.

Ред. и бел. А. Тодоров. София, 1958.

 

Редактор: Лилия Кацкова

Художник: Александър Поплилов

Худ. редактор: Елена Маринчева

Техн. редактор: Ветка Гуджунова

Коректор: Жулиета Койчева

 

Формат: 16/54/78;

Тираж 12000 екз.

Печатни коли 22

Изд. коли: 15.84

Л.к. IV

Поръчка №81|1958 г. на издателство „Български писател“

Дадена за набор на 18.VI.1958 г.

Излязла от печат на 30.VIII.1958 г.

 

Цена 11.00 лв

Книжно тяло: 7.00 лв; подвързия: 3.50 лв.; обложка и приложения: 0.50.

 

ДКП „Дечо Стефанов“ — София


 

Не се грижи за онзи свят —

на тоз си отживей.

Откъсвай розовия цвят

докле не увехней!

 

Додето още листовце

той пери и цъфти, —

додето в твоето сърце

желание трепти.

 

Че за милувка розов цвят

цъфти и хубавей.

Не се грижи за онзи свят —

но тоз си отживей!

Бележки

[0] Срещу текста (задраскан) на това стихотворение Славейков е написал в своя екземпляр на антологията: „“Че няма да си вечно млада" (Т. Линген)" — Това е едно позоваване на преведеното от него и поместено в сбирката му „Немски поети“ стихотворение „Добър съвет“ от немската поетеса Текла Линген. Първият и вторият куплети на това стихотворение завършват с рефренния стих: „че няма да си вечно млада“.

Край