Включено в книгата
Година
(Обществено достояние)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
Оценка
няма
Допълнителни корекции
zelenkroki (2013)
Източник
liternet.bg

Източник: П. П. Славейков. На Острова на блажените. Ред. и бел. А. Тодоров. Варна: LiterNet, 2001–2002.

 

 

Илюстрации: Никола Петров, 1910

 

Цялото заглавие на книгата е „На Острова на блажените. Антология. Биографиите на поетите са написани, а стиховете преведени от Пенчо Славейков. Портретите е рисувал Никола Петров. Издателя Александър Паскалев печата антологията в придворната печатница на Иван Кадела, София, 1910 година, месец ноемврий, в две хиледи книги на брой“.

 

Издание:

П. П. Славейков

Събрани съчинения в осем тома. Т.2.

Ред. и бел. А. Тодоров. София, 1958.

 

Редактор: Лилия Кацкова

Художник: Александър Поплилов

Худ. редактор: Елена Маринчева

Техн. редактор: Ветка Гуджунова

Коректор: Жулиета Койчева

 

Формат: 16/54/78;

Тираж 12000 екз.

Печатни коли 22

Изд. коли: 15.84

Л.к. IV

Поръчка №81|1958 г. на издателство „Български писател“

Дадена за набор на 18.VI.1958 г.

Излязла от печат на 30.VIII.1958 г.

 

Цена 11.00 лв

Книжно тяло: 7.00 лв; подвързия: 3.50 лв.; обложка и приложения: 0.50.

 

ДКП „Дечо Стефанов“ — София


 

Три дни струва млад Дойчин гостува,

и помисли за дома юнака.

Ей на трема сбогом той се зема —

враня коня го на порти чака.

 

Сам стопанин, бащин стар акранин,

чак до порта госта си изпраща,

и го кани все пак да остане —

и към първа сина се обръща:

 

„Чедо драго, ти бащино благо,

мил гостенин дома заминува, —

дар ти дай му или обещай му,

дано още при нас погостува!“

 

— Да остане! И нека си хване

ей кусото пиле соколово;

да го земе, негли пък то с време

ще го бъде за лова отново!

 

„Теб е реда, — а ти второ чедо,

чест стори пък с нещо ти на госта!“

— Ей стрелата претрошена в къта:

дар от мене и туй му е доста.

 

Нека чака по-добър от кака —

той все нея гледаше през тез три дни… —

„А ти, дъще, и ти ли на същи

ум си спроти гостенина свидни?“

 

— Дъщеря ти зарад госта млади

дала що би всяка мома дала:

думи сладки за скори повратки —

и цалувка за къса раздяла!

 

„Много здраве! Ратай коня справи…

С таквиз дари гост се не оставя:

синовете скъпят даровете —

дъщерята с зедето ги дава!“

Бележки

[0] Името Дойчин от народните песни е използувано от Славейков и в други негови творби. Вж. „Ранен Дойчин“, за пръв път (от ръкописа) в „Избрани съчинения“ от Пенчо Славейков под редакцията на Мара Белчева, 1923 г. — Указание за това, че Славейков рисува не само съвременния си селски бит, а и тоя отпреди векове, е позоваването в това стихотворение на старинни термини: „Пиле соколово“ (соколите, с които някога богатите хора са ходили на лов), „Стрелата претрошена“ и пр.

Край