Досетливата лисица

(Приказка на фулбе)

Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от руски
, (Пълни авторски права)
Форма
Приказка
Жанр
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 1 глас)
Сканиране, разпознаване и корекция
unicode (2007)

Издание:

Защо хората имат различен цвят. Приказки на африканските народи

Второ издание

Преведе от руски: Атанас Далчев

Илюстрации: ЛЮБКА БУКОВА, ПЕТЪР ЧУХОВСКИ, РУМЕН РАКШИЕВ

Редактор: ОГНЯНА ИВАНОВА. Корица: ЮЛИЙ МИНЧЕВ. Художествен редактор: ЙОВА ЧОЛАКОВА

Технически редактор: ИВАН АНДРЕЕВ. Коректор: АСЕН БАРЪМОВ

9537526432

Африканска. Дадена за набор на 12. I. 1979 г. Подписана за печат на 27. II. 1979 г. Излязла от печат на 26. V. 1979 г. Формат 1/16/60/90. Печ. коли 12.50. Изд. коли 12.50.

Цена: неподвързана 0.78 лв., подвързана 1.03 лв.

Държавно издателство „Отечество“, бул. „Г. Трайков“ 2а

Печатница „Д. Благоев“ София

 

Сказки народов Африки

Ред. переводов Д. А. Ольдерогге и Б. В. Замарина

М—Л, 1959


Лъвът, лисицата и хиената живеели в голяма дружба. Тръгнали те веднъж заедно на лов, уловили едно магаре, един заек и една антилопа.

Лъвът рекъл на хиената:

— Раздели плячката помежду ни.

— Магарето — на тебе, заекът — на лисицата, антилопата — на мене — отговорила хиената.

Лъвът й откъснал главата и се обърнал към лисицата:

— Виждаш ли колко лошо хиената раздели плячката? А какво ще кажеш ти?

— О, господарю на гората! — провикнала се лисицата. — Магарето на вас за закуска, антилопата — на вас за обед, а заекът — за вечеря.

— Кой те посъветва да разделиш така плячката? — попитал лъвът.

И лисицата отговорила:

— Съвет ми даде главата на хиената, като се отдели от тялото й.

Край
Читателите на „Досетливата лисица“ са прочели и: