Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,5 (× 2 гласа)
Сканиране и начална корекция
harbinger (2012)
Допълнителна корекция
ganinka (2014)
Форматиране
hrUssI (2014)

Издание:

Евтим Евтимов. Нощи

Българска. Второ издание

ИК „Георги Бакалов“, Варна, 1981

Рецензент: Михаил Берберов

Редактор: Иван Давидков

Редактор на издателството: Панко Анчев

Художник: Стоимен Стоилов

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Георги Дойчинов

Коректор: Маргарита Грозданова


Да бяхме спрели, както при игра,

да отпочинем, а след туй — отново.

А ето — влязохме в една гора,

измислена от чувство и от слово.

 

Гора непроходима. Без лице.

Ни път назад, ни път напред синее.

Макар че се държахме за ръце,

загубихме се с теб, по детски, в нея.

 

Къде си? — викаше през сто недра.

Къде си? — виках аз през мрака черен.

Като загубени деца в гора,

които плачат, за да се намерят.

Край