Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2014)

Издание:

Йордан Стубел

Листило клонче

 

Второ издание

 

Редактор: Тихомир Тихов

Художник: Надежда Йончева

Художествен редактор: Стефан Груев

Технически редактор: Виолета Кръстева

Коректор: Янка Василева

 

Формат 16/70/100; тираж 23 113 екз.; подвързия 2113 екз.; брошура 21 000 екз.; печатни коли 14,50; издателски коли 18,79; уик 10,38 л.г. VII/64 б; изд. №6015; поръчка №171/1983 година на изд. „Български писател“; дадена за набор на 8.VI.1983 година; излязла от печат на 30.XI.1983 година; цена: подвързия 1,80 лв.; брошура 1,59 лв.

Код 25/95371 25337/6005-3-83

 

Издателство „Български писател“, София, 1983

набор и печат ДП „Балкан“, София

подвързия — ДП „Димитър Благоев“, София


Сред горица осланена

седна баба уморена.

Нито ясно слънце грее,

нито пойна птичка пее.

 

— Що си, горо, запустяла?

Що си жълта пожълтяла?

Що си вече без тревица

и без весели дечица?

Нямаш, горо, млади дружки,

нито сини теменужки,

нито шарено игличе,

нито папрат и кокиче,

ни рогати буболечки

по усойни и пътечки…

 

— Бабко стара, остаряла,

нищо, че съм запустяла,

нямам си трева-тревичка,

нито цвете, нито птичка,

ни юнаци

със калпаци,

ни поляни

със мецани,

ни по голите пътечки

подранили буболечки…

 

До ще пролет по земята,

ще листят у мен листата,

ще горят поля засмени

свежи, росни и зелени…

Край