Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2014)

Издание:

Йордан Стубел

Листило клонче

 

Второ издание

 

Редактор: Тихомир Тихов

Художник: Надежда Йончева

Художествен редактор: Стефан Груев

Технически редактор: Виолета Кръстева

Коректор: Янка Василева

 

Формат 16/70/100; тираж 23 113 екз.; подвързия 2113 екз.; брошура 21 000 екз.; печатни коли 14,50; издателски коли 18,79; уик 10,38 л.г. VII/64 б; изд. №6015; поръчка №171/1983 година на изд. „Български писател“; дадена за набор на 8.VI.1983 година; излязла от печат на 30.XI.1983 година; цена: подвързия 1,80 лв.; брошура 1,59 лв.

Код 25/95371 25337/6005-3-83

 

Издателство „Български писател“, София, 1983

набор и печат ДП „Балкан“, София

подвързия — ДП „Димитър Благоев“, София


Защо си, горо, ранобудна,

излъга ли те пролетта?

— Не е, но ме погали чудна

на бодри хора песента.

 

Тогава в клоните ми птици

запяха с бистрата вода

и минаха край мен войници

на щика с алена звезда.

 

Здрависаха ме с твърди стъпки,

с усмивка в ранните зори,

затуй от цвят и жълти пъпки

сега снагата ми гори.

 

Затуй от клон до клон люлея

живота в птичите гнезда

и като майчица им пея

за обич, мир и свобода!…

Край