Включено в книгата
Оригинално заглавие
Как мальчик рассказывал про то, как его в лесу застала гроза, (Обществено достояние)
Превод от руски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Разказ
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2014)

Издание:

Лев Толстой

Разкази и приказки

 

За начална и средна училищна възраст

 

Редактор: Георги Константинов

Художествен редактор: Тотю Данов

Технически редактор: Никола Котов

Коректор: Лиляна Бойкикева

Художник на корица: Александър Поплилов

Илюстрации от руски художници

 

Дадена за печат на 25.VI.1955 год.

Поръчка №104. Тираж 20 000. Формат 1/16 от 59/84. Печатни коли 9,75. Цена 1955 г. 3,65+2,20=5,85 лв.

 

Издателство на ЦК на ДНСМ „Народна младеж“, 1955

Държавен полиграфичен комбинат „Димитър Благоев“


Когато бях малък, ме пратиха в гората за гъби. Стигнах гората, набрах гъби и се гласях да си ида в къщи. Изведнъж стана тъмно, заваля дъжд и загърмя. Аз се изплаших и седнах под един голям дъб. Блесна такава светла мълния, че очите ме заболяха и аз зажумях. Над главата ми нещо затрещя и загърмя; после нещо ме удари в главата. Паднах и лежах дотогава, докато престана дъждът. Когато се опомних, из цялата гора капеше от дърветата, птиците пееха и слънчицето грееше. Големият дъб се беше съборил и от пъна излизаше дим. Около мене лежаха трески от дъба. Целите ми дрехи бяха мокри и лепнеха по тялото: на главата ми имаше буца и малко ме болеше. Намерих шапката си, взех гъбите и се затекох към къщи. В къщи нямаше никой; взех си хляб от масата и се качих на печката. Когато се събудих, видях от печката, че бяха изпекли гъбите ми, сложили ги бяха на масата и вече се готвеха да ядат. Извиках: „Защо ядете без мене?“ Те отговориха: „Ами ти защо спиш? Ела по-скоро да ядеш.“

Край