Включено в книгата
Оригинално заглавие
Цапля, рыбы и рак, (Обществено достояние)
Превод от руски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Басня
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2014)

Издание:

Лев Толстой

Разкази и приказки

 

За начална и средна училищна възраст

 

Редактор: Георги Константинов

Художествен редактор: Тотю Данов

Технически редактор: Никола Котов

Коректор: Лиляна Бойкикева

Художник на корица: Александър Поплилов

Илюстрации от руски художници

 

Дадена за печат на 25.VI.1955 год.

Поръчка №104. Тираж 20 000. Формат 1/16 от 59/84. Печатни коли 9,75. Цена 1955 г. 3,65+2,20=5,85 лв.

 

Издателство на ЦК на ДНСМ „Народна младеж“, 1955

Държавен полиграфичен комбинат „Димитър Благоев“


Живяла една чапла край езерото и остаряла; нямала вече сили да лови риба. Почнала да премисля как да преживее с хитрина. И рекла на рибите:

— А вие, риби, не знаете, че над вас е надвиснала беда: чувах от хората, че искат да пресушат езерото и всички ви да изловят. Аз зная, че там зад планината има едно хубаво езерце. Бих ви помогнала, ама остарях; тежи ми летенето.

Рибите почнали да молят чаплата да им помогне.

Тогава чаплата рекла:

— Добре, ще се потрудя за вас, ще ви пренеса; само че не мога наведнъж, а поотделно.

Зарадвали се рибите; всички се замолили:

— Мене отнеси! Мене отнеси!

И чаплата се заловила да ги носи: вземала ги, изнасяла ги в полето и ги изяждала. И тъй изпояла много риби.

Живеел в езерото един стар рак. Когато чаплата почнала да изнася рибите, той се досетил каква е работата и рекъл:

— А сега, чапло, занеси и мене в новото жилище!

Чаплата взела рака и го понесла. Щом излетяла в полето, поискала да хвърли рака. Но ракът видял рибените костици по полето, стиснал с клещите си чаплата за шията и я удушил, а самият той допълзял назад при езерото и разказал на рибите.

Край