Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Послеслов
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 1 глас)
Сканиране, разпознаване и корекция
moosehead (2013)

Издание:

Чарлз Сийлсфилд. Капитанът

 

Преводач: Веселин Радков

Редактор: Гергана Калчева-Донева

Художник: Антоанета Радоева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Добринка Маринкова

Коректор: Денка Мутафчиева

Немска I издание

 

Charles Sealsfield

DER KAPITÄN VERLAG NEUES LEBEN BERLIN, 1976

 

Дадена за набор на 29.I.1981 г.

Подписана за печат на 25.III.1981 г.

Излязла от печат м. септември 1981 г.

Изд. №1436 Формат 60×90/16 Цена 0,35 лв.

Печ. коли 4,50 Изд, коли 4.50 УИК 3,55

ЕКП 9537625232 6126-19-81 08

 

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна, 1981

ПК „Димитър Благоев“ — София


Наричан от съвременниците си „Великият непознат“, някогашният монах Карл Постл в продължение на целия си живот крие своята самоличност зад различни псевдоними, най-популярен от които остава Чарлз Сийлсфилд. Едва неговото завещание хвърля светлина върху един забулен в непроницаема тайна човешки живот. Все още няма единодушие относно причината, накарала писателя да скъса доживотно с роднини и родина.

Първият значим прозаик, реалист на австрийската литература, Чарлз Сийлсфилд (Карл Постл) е роден на 3 март 1793 г. в малкото селище Попиц в Моравия, в семейството на среден селянин, където царял духът на строг католицизъм. Насочен от баща си, Карл Постл тръгва по пътя на католическото духовенство. Това обаче не продължило дълго време и при удобен случай той избягва през Швейцария и Франция в Северна Америка. Сийлсфилд избягва не само от тягостната атмосфера в манастирите, но и от полицейския произвол на метерниховите полицейски слуги, който е особено непоносим за свободолюбивия му характер. Заселва се недалече от Питсбърг и предприема пътешествия из Америка. Купува си ферма в Луизиана, занимава се с търговска, а по-късно и с журналистическа дейност, взима активно участие в политическия живот на страната, като пламенно защищава демократичните си и републикански идеали, които намират толкова широко място и в неговите произведения.

Сийлсфилд се връща през 1826 година в Европа, за да издаде първата си книга „Съединените североамерикански щати в политическа, религиозна и обществено социална светлина“ под нов псевдоним — Карл Сидон. В Европа и особено в Лондон продължава да се занимава с политическа дейност. Написва и прочутата си книга „Австрия такава, каквато е…“, която излиза анонимно през 1827 година. Това произведение бива веднага забранено в Австрия, защото представлява изпълнена с горчивина, сарказъм и безпощадност критика, насочена срещу Метерних, срещу социалната мизерия в родината на Сийлсфилд.

Завърнал се отново е Америка, изпаднал във финансови затруднения, писателят решава да се обърне към индианския роман. Няма съмнение, че и той е почувствувал силното влияние и притегателната сила на творчеството на Купър. В 1828 г. излиза един от най-известните му романи „Токеа или Бялата роза“, който прави името му известно както в Новия, така и в Стария свят. Безрадостната съдба на изчезващия индиански народ определя потискащото общо впечатление от това произведение, но известно контрастиращо настроение създава несъмнено бойкия оптимизъм на автора, неговата вяра в създаването на демократично и хуманно общество. И останалите негови популярни творби представляват ярка манифестация на републиканските му убеждения и идеали: „Житейски картини от двете полушария“ (1835), „Мексико в 1812“ (1834), „Каютен дневник или национални характеристики“ (1841), „Юг и Север“ (1842/43) и други. Сийлсфилд показва често предпочитание към използуването на исторически сюжети, които той умее с вмъкването на едва ли не неизбежните си политически полемики да актуализира и осъвременява. Това дава повод на литературоведите да го сравняват в известно отношение и с Уолтър Скот.

През 1858 година той се завръща отново в Европа, разочарован от политическите промени и развитие в Съединените щати. Последните години от живота си прекарва в Солотурн, Швейцария, усамотен, разочарован и изоставен. Тук той умира на 26 май 1864 година без наследници и без никакви оставени от него биографични сведения. Онова, което знаем днес за него, е събирано мъчително бавно, частица по частица от частни източници, лична кореспонденция и спомени. Събраните му съчинения излизат в 18 тома, произведения далеч по-реалистични от Купъровите романи, критикуващи ранния капитализъм, написани от огненото перо на един непримирим дух, прегърнал завинаги републиканските идеали, воюващ безкомпромисно за свободата и независимостта на потиснатите народи от „двете полушария“. Понеже самите негови книги остават единствените най-достоверни източници на сведения за личността, мирогледа и характера на Чарлз Сийлсфилд, ние се надяваме, че неговият разказ „Капитанът“ ще позволи на нашия читател най-добре да си създаде вярна представа за неспокойния живот и дух на Великия непознат, космополита Чарлз Сийлсфилд.

Веселин Радков

Край