Серия
Загадките на Александър Македонски (2)
Включено в книгата
Оригинално заглавие
The Godless Man, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Роман
Жанр
Характеристика
Оценка
5,1 (× 17 гласа)
Сканиране
bobych (2009 г.)
Разпознаване и корекция
Ganeto (2011 г.)
Допълнителна корекция и форматиране
Xesiona (2011 г.)

Издание

Пол Дохърти. Безбожникът

ИК „Еднорог“, 2003

ISBN: 954-9745-61-9


Исторически личности в текста

Македонско царско семейство

Филип Македонски — цар до убийството му през 336 г. пр.Хр.; баща на Александър

Олимпиада — дъщеря на царя на молосите, съпруга на Филип, майка на Александър; сърегентка на Македония по времето на завладяването на Персия от Александър

Александър — син на Филип и Олимпиада

Македонският двор

Черния Клит — брат на дойката на Александър; личен телохранител на Александър

Хефестион — близък приятел на Александър

Аристандър — придворен магьосник, съветник на Александър

Аристотел — учител на Александър в горите на Миеза; гръцки философ

Сократ — атински философ; признат за виновен в „безбожие“, принуден да изпие отрова

Апелес — ефески художник, придворен художник на Александър

Пълководците на Александър

Парменион, Птолемей, Селевк, Аминт, Антипатър (оставен като сърегент в Македония), Неарх, Никанор

Персийски двор

Дарий III — цар на царете

Мемнон Родоски — гръцки наемник на служба при персите, един от малкото пълководци, които са успявали да победят македонската армия

Багей — везир, екзекутиран по заповед на Дарий III